Obrady Jury

Na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniu 12 października 2009 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników X edycji Konkursu Architektura Betonowa 2009 i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, Dziekan Wydziału Architektury PK Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Prodziekani Wydziału Architektury PK, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury X edycji w składzie: przewodniczący jury: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, WA PK, sędzia referent: Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, WA PK, członkowie jury: Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, mgr inż. Zbigniew Pilch, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, WA PW, Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, WA PWroc. Jury nominowało do nagrody 12 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia oraz Nagrody Główne Równorzędne. Wyniki ogłosił Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski.


3 Równorzędne Nagrody otrzymali:
Praca nr 11.
 Autor: arch. Maciej Brzostek
Tytuł pracy:
CKM czyli Centrum Kultury Młodych w Łomży
Promotor: dr inż. arch. Robert Misiuk
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Praca nr 17.
Autor: arch. Dariusz Markowicz
Tytuł pracy:
Muzeum Techniki
Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Będkowska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Praca nr 18.
Autor: arch. Marek Woźniczka
Tytuł pracy:
Schronisko górskie pod Rysami
Promotor: dr inż. arch. Przemysław Stobiecki
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskie

3 Wyróżnień otrzymali:
Praca nr
10.
Autor: arch. Anna Patalan
Tytuł pracy:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie
Promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca nr 14.
Autor: arch. Piotr Tokarski
Tytuł pracy:
Monumentalizm Racjonalny” - projekt Muzeum Nowej Huty
Promotor: mgr inż. arch. Janusz Poznański
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Praca nr 15.
Autor: arch. Maciej Dyląg
Tytuł pracy:
Carchitecture. FIAT Museum
Promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa Dziekana WA PK Dariusza Kozłowskiego.
Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XI edycję konkursu - Architektura Betonowa 2010.

Maciej Brzostek Dariusz Markowicz Maciej Wozniczka
 Anna Patalan Piotr Tokarski Maciej Dyląg